Over lexar

Het Ontstaan van Lexar

Lexar Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij opgericht vanuit de energie die ontstaat bij het succesvoller maken van organisaties.

Oprichters Sander van Woerden en Max van de Blaak delen deze passie en gezamenlijk beschikken zij over een ruime ervaring aan investeren en ondernemerschap. De passie voor digitale transformatie en investeren begon bij beiden al vroeg vanuit hun opleidingsachtergrond.

Lexar is voor hen de basis waar vandaan een ondernemende investeerder en investerende ondernemer samen de route vervolgen. Samen met een geweldig team en partners bieden we ondersteuning om groeiende organisaties versneld en succesvol uit te bouwen.

Ondersteuning en groeikapitaal in de digitale transformatie

Lexar richt zich op organisaties waar waarde toegevoegd kan worden in de overgang naar verdere volwassenheid. Organisaties die vanuit een vaak risicovollere fase de weg bewandelen naar duidelijke continuïteit voor de langere termijn. Kenmerkend hierbij is vaak groeiende terugkerende omzet en winstgevendheid. Kortom bedrijven met een solide bewezen marktpotentieel. Vaak zijn dat organisaties die zich bewegen in de overgang van venture capital naar private equity, allen met een sterke focus op versnelde groei.

Investeringsfocus

Samen met de juiste teams en partners​

In onze samenwerkingen en deelnemingen zoeken wij ondernemende en ambitieuze teams. Vaak zijn dit oprichters of bestaande managementteams die een organisatie naar de volgende fase willen brengen. We doen dit op basis van een no-nonsense samenwerking gekenmerkt door passie en plezier. We houden van structuur, maar wel vanuit vertrouwen en een pragmatische governance. Als partners staan we naast de teams waarin we investeren. Dit doen we met optimisme en duidelijke gezamenlijke plannen, vanuit een ontspannen en informele sfeer, ook als er uitdagende tijden zijn.

Onze aanpak

Al onze samenwerkingen beginnen met een duidelijk businessplan die wij gezamenlijk met de directie opstellen. In alle gevallen zijn deze plannen al afgestemd voordat wij een belang nemen. De trajecten geven alle partijen goed inzicht in de samenwerking en de route naar de toekomst. We laten hierbij een aantal duidelijke gebieden de revue passeren. Denk aan de toekomstige inrichting van de organisatie, welke mensen we gaan aannemen en potentiële strategische overnames. Vanuit het businessplan en de bijbehorende acties zetten we samen een duidelijke route uit, waarmee we de groei kunnen vormgeven. Het stellen van de juiste prioriteiten daarbij is cruciaal. Periodiek stemmen we de voortgang af en waar nodig stellen we gezamenlijk acties bij. Structuur, pragmatisme en duidelijkheid in de verwachtingen voor alle partijen, is ons leidende principe. Onze aandacht maakt Lexar een strategische groeipartner, die organisaties helpt te versterken op elk gewenst vlak. Hiermee creëren we een platform en verder fundament om gezamenlijk de groei te versnellen. Organisaties maken we zo minder kwetsbaar en tevens waardevoller.

Waardecreatie, samenwerkingen en focus op ESG

Waarde creëren wij niet alleen door groei en goede financiële resultaten, maar juist ook door onze focus op ESG (Environmental, Social and Governance). Wij hebben sterk de voorkeur voor organisaties die de wereld een stukje mooier en beter maken. Bedrijven die een fijne plek bieden aan mensen om te werken en handelen met respect voor de omgeving om ons heen. Wij geloven dat geluk uiteindelijk zorgt voor de mooiste resultaten. Waar wij acteren, stimuleren wij positief ondernemerschap en hierbij zoeken we naar gezamenlijkheid. Wij geloven sterk in het delen van eigendom, verantwoordelijkheid en resultaat. Waar mogelijk stimuleren en bevorderen wij ondernemerschap en werknemersparticipatie.

team