in the digital transformation of tomorrow

PARTNERS IN GROEI

Lexar Partners investeert in de digitale wereld van morgen. In bedrijven die hun bestaansrecht ontlenen aan innovatie en digitalisering, of die zich als winnaar positioneren in een traditionele markt door hier koploper te zijn. Gamechangers die zorgen voor impactvolle verandering.

Wij richten ons op de digitale transformatie die bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van hoe we leven, werken en beslissingen nemen. Lexar speelt in op deze trends en helpt organisaties die dit omarmen met versnelde groei en professionalisering. Dit doen we met het beschikbaar stellen van kapitaal en met een gerichte aanpak, waarbij wij organisaties begeleiden bij een versneld groeipad.

Sterkere bedrijven bouwen

Lexar richt zich op organisaties waar waarde toegevoegd kan worden in de overgang naar verdere volwassenheid. Organisaties die vanuit een vaak risicovollere fase de weg bewandelen naar duidelijke continuïteit voor de langere termijn, of een sterke ontwikkeling doormaken richting marktdominantie. Kenmerkend hierbij is vaak groeiende terugkerende omzet en winstgevendheid. Kortom bedrijven met een solide bewezen marktpotentieel. Vaak zijn dat organisaties die zich bewegen in de overgang van venture capital naar private equity, allen met een sterke focus op versnelde groei.

Partnerships

team